Elektronikus napló

Az e-napló elérhetősége:

http://enaplo.ws-dev.net:52533

 

Az elektronikus naplóval kapcsolatos észrevételeket, hibabejelentéseket az enaplo@szkkio.hu e-mail címen várjuk!

Osztályaink 2014/2015

 Tisztelt Szülők!

Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak (pl.: helyiségbérlet esetén). Az iskola épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépését a portaszolgálat ellenőrzi. Az iskolába érkező külső személyeket a portaszolgálat köteles nyilvántartani. (A portaszolgálatot ellátó személy köteles feljegyezni a belépő nevét, a belépés célját, a belépés és a távozás idejét.) (Részlet az SZMSZ-ből)

A hivatalos ügyek intézése a gazdasági irodára és a titkárságra vonatkozik.

2014. Október 1-től az első osztályos tanulók szülei sem jöhetnek be!

A tanítás rendjének és az ahhoz való előkészületének védelme érdekében tehát október 1-től reggelente nem jöhet szülő be sem a tanító nénihez, sem felsős kollégákhoz.

Amennyiben a kedves szülő tájékoztatni szeretné a kollégát valamiről, kérem használja a tanuló tájékoztató füzetét! Kollégáink elérhetőek még e-mail-ben vagy telefonon. Ha a szülő mégis személyesen szeretnének beszélni valakivel, akkor a portán kell várakozni a kollégára!

 

A délutáni tanulási idő alatt, minden hétköznap 14:15-től 15:45-ig, a tanulócsoportok zavartalan munkája érdekében NEM JÖHET SZÜLŐ a gyermekéért! Aki tanulási idő előtt, állandó engedély hiányában el szeretné vinni gyermekét a szülő megteheti 12:30-14:15-ig.

Tanulási idő után 15:45-től lehet az alsós gyermekekért bejönni az iskola épületébe!

 

Cegléd, 2014-09-16

Köszönettel:

                                                                                                        Rajta László

                                                                                                           igazgató

Tanévnyitó 2014. augusztus 29., péntek 17 óra

Helyszín: az iskola udvara

Veni Sancte, tanévnyitó szentmise és elsősök befogadása 2014. augusztus 31., vasárnap 16 óra

Helyszín: Szent Kereszt Plébániatemplom

Tájékoztatom a Kedves Szülőket, hogy a tankönyvek kiosztása az első tanítási napon történik.(szeptember 1.)

Az 1.-2. osztályosok: térítésmentesen kapnak könyveket.

A 3.,4.,5.,6.,7. és 8. osztályosok:

Kérem a Szülőket, hogy az első tanítási napra küldjék

- a fizetősök: a befizetést igazoló csekket (fénymásolatot)
- az ingyenesek: Erre vonatkozó papírokat kérem.

Tehát: 

3 vagy több gyermek esetén a családi pótlékról való igazolás a MÁK-tól (2014. október 1.-ig jó)
Tartósan beteg gyermek esetében szintén a MÁK-tól kell igazolást kérni.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők: erről szóló határozat (2014. október 1. jó)


Akinek bármilyen gondja, problémája van, ezzel kapcsolatban keressen meg (2014. szeptember 1-3. délután az iskolában)


Ondok Tamásné
igh

 

 

 

Gergelyjárás-  Adománygyűjtés a Dévai Szent Ferenc Alapítvány javára.

Óriási öröm ért bennünket, a Szent Kereszt Kat. Ált. Iskola   7.-es tanulóit, osztályfőnökeit: májusban Erdélybe utazunk a Határtalanul pályázat keretében.
Ennek egyik államásaként ellátogatunk Dévára, Böjte Csaba árváihoz, akik számára adományokat gyűjtünk.
Szent Gergely napján, március 12-én végigjártuk iskolánk osztályait, hogy minden tanuló számára lehetőség nyíljék, hogy már gyermekkorában megtapasztalhassa, kicsivel is mekkorát tud segíteni a rászorulókon az ember, ha sokan teszik azt egyszerre.
Azért Gergely napját választottuk adománygyűjtésünk alkalmául, mert a Gergelyjárás hagyományának is ez a lényege: a tanítóknak gyűjtöttek  természetbeni adományokat, amelyek közül néhányat a legismertebb,  „Szent Gergely doktornak, híres tanítónknak az ő napján”, „Régi szokás szerint, menjünk Isten szerint iskolába...” kezdetű ének  is felsorolt.
A hetedikesekből alkalmilag összeálló kis énekkar egy gitárossal járta végig a Szent Kereszt iskolát, és énekével buzdította a diákokat arra, hogy segítsék a kis rászorulókat.

 

 

 

 

Tisztelt Szülők!

Köszönjük a hathatós segítséget, amivel meg tudtuk újítani az alsós udvaron lévő játszóteret! Sikerült az egész 504 m2-t gumilapozni az alábetonozás után. Az egyik hinta mellett pedig kialakítottunk egy homokozót is.
Vége a marosi homok korának!
Kérem nézzék meg a játszóterünket!

Köszönettel: Rajta László ig.


További képek a képgalériában találhatóak.

F E L H Í V Á S

 

A Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvodába történő beíratáshoz

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2014/2015. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

 

                2014. április 28. (hétfő) 8.00-18.00 óra között
                2014. április 29. (kedd) 8.00-18.00 óra között
                  2014. április 30. (szerda) 8.00-18.00 óra között

 

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

 

Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas,
 a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt
és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni
.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén fenntartó hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

 

Azok a gyermekek válnak tankötelessé, akik 2007. szeptember 1. és 2008. augusztus 31. között születtek és az iskolai tanulmányok megkezdéséhez szükséges fejlettséget elérték.

Az iskolába történő jelentkezéshez szükség van:
•    az óvodai szakvélemény eredeti példányára;
•    a gyermek lakcímkártyájára (a gyermek születési anyakönyvi kivonatára) - A jelentkezéshez elegendő a gyerek lakcímkártyája, mivel a kártya kétfunkciós: egyik oldala személyi azonosító, másik oldala lakcímet igazoló hatósági igazolvány. Azért kérjük, hozzák el a gyermek születési anyakönyvi kivonatát is.
•    tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában)
•    szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén
                    - regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy
                    - tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel)
                    - állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH 10 évente a feltételek vizsgálata nélkül megújít; EGT-állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes)
•    nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (2014. március 15-től hatályos a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezet - A szülői felügyelet gyakorlása - előírásai az irányadóak)
•    tanköteles korban lévő gyermek vonatkozásában a szülő a tankötelezettség külföldön történő megkezdését az illetékes járási hivatalnak köteles bejelenteni. (Nemzeti Köznevelési Törvény 91. §)
•    a gyermek TAJ kártyájára;
•    a szülő lakcímkártyájára;
•    az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolásra;
                  - az óvodai szakvélemény eredeti példányára;
                  - nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény
                  - sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

                                                                                                                                                       

Rajta László

                                                                                                                                                            igazgató

Milyen hétre pakoljak?Csengetési rend:
1. 08:00-08:45
2. 08:55-09:40
3. 09:55-10:40
4. 10:50-11:35
5. 11:45-12:30
6. 12:40-13:25

Tabló galéria

Iskolaalma